‏מחירים

עלות צילום חתונה

Yasha Elkin

‏מחירים

‏חבילת בסיס

 • פגישה
 • צילומי סטילס, קבלת פנים, חופה, ואירוע 
 •  עד 6 שעות
 • +  צלם נוסף לזמן של ‏‏‏קבלת פנים וחופה
 • עיבוד של כל התמונות
 • ריטוש קל לפורטרטים
 • גלריה אישית למשך 356 ימים
 • והתמונות יהיו מוכנות בין 40 ל-60 ימים
 • ‏אלבום דיגיטלי 
‏מחירים

חבילה אופטימלית

 • פגישה
 • צילום בוקר של הכלה צילומי סטילס קבלת פנים ואירוע
 •  עד 9 שעות
 • + צלם שני
 • עיבוד של כל התמונות
 • ריטוש קל לפורטרטים
 • גלריה אישית למשך 356 ימים
 • והתמונות יהיו מוכנות בין 40 ל-60 ימים
 • ‏אלבום דיגיטלי 30/30
 • 30 עמודים באלבום
‏מחירים

יום צילומים שלם

 • פגישה
 • צילום בוקר של הכלה צילומי סטילס קבלת פנים ואירוע‏
 •  עד 12 שעות
 • שני ‏‏צלמים‏ באירוע
 • עיבוד של כל התמונות
 • ריטוש קל לפורטרטים
 • גלריה אישית למשך 356 ימים
 • והתמונות יהיו מוכנות בין 40 ל-60 ימים
 • אלבום דיגיטלי 30/30
 • 30 עמודים באלבום

כל המחירים כוללים מע''מ